รางวัลนิสิตเก่า ดีเด่น มก.ฉกส. ประจำปี 2567

รางวัลนิสิตเก่า ดีเด่น มก.ฉกส. ประจำปี 2567

ขอเชิญนิสิตเก่า อาจารย์ บุคลากร คณะ ทอ.
เสนอชื่อนิสิตเก่าที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ประเภทนิสิตเก่าดีเด่น 7 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทนักบริหารภาครัฐ/ราชการ
2. ประเภทนักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ
3. ประเภทนักบริหารภาคเอกชน
4. ประเภทนักวิชาการ
5. ประเภทนักวิจัย
6. ประเภทเกษตรกร
7. ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประเภทอื่นๆ
——————————————–
การส่งผลงาน : นิสิตเก่าผู้สนใจกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มพร้อมแนบผลงาน แล้วส่งผลงานมาที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ E-mail: yutthakorn.p@ku.th
หมดเขตรับผลงานวันที่ : 20 กรกฏาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 091 0644120
รายละเอียดและใบสมัคร Download