บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง

ด้วยกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการจะเปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2564 ในนโยบายรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี เพื่อคัดเลือกบัณฑิตจากสาขาวิชาชีพต่างๆ ของสถาบันการศึกษาบรรจุเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานบริหารสายงานต่างๆ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

บริษัท จึงประกาศรับสมัครงาน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สามารถสมัครหลายหลายช่องทาง ได้แก่
1. สมัครตรง ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ ทุกวันในเวลาทำการ
2. จดหมายสมัครงาน ระบุที่อยุ่ หมายเลขโทรศัพท์ แนบรูปถ่าย หลักฐาน มาที่ บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด ส่วนการสรรหา วานิชเพลช เลขที่ 1126/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (หัวมุมถนนวิทยุ) เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
3. E-mail : recruit@laemthong.com

นิสิตที่กำลังจบการศึกษา หรือ ศิษย์เก่า สามารถศึกษารายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่  Download รายละเอียดและใบสมัคร  
หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ คุณยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร (พี่ต่าย ) ห้องบริการนิสิต ศิษย์เก่า อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ห้อง 21-201