บริษัท เจียไต๋ จำกัด รับสมัครงานนิสิตที่ใกล้จะจบการศึกษา

บริษัท เจียไต๋ จำกัด รับสมัครงานนิสิตที่ใกล้จะจบการศึกษา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เจียไต๋ จำกัด
ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับในปี 2564

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนิสิต ชั้นปี 4
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ที่กำลังจะจบการศึกษา ที่สนใจสมัครงาน รายละเอียดดังภาพ