บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รับสมัครโครงการ Operation Trainee Fresh Food & Commercial รุ่นที่ 1/2022

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รับสมัครโครงการ Operation Trainee Fresh Food & Commercial รุ่นที่ 1/2022

ด้วยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” กำลังดำเนินการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และมีความต้องการบุคลากร หรือนิสิตที่ใกล้จะจบการศึกษา ในสายงานทาง ด้านเกษตรศาสตร์, ประมง, สัตวศาสตร์, การจัดการธุรกิจอาหาร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่งงานในสาย Fresh Food และ Commercial 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีอายุไม่เกิน 27 ปี
2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร, เกษตรศาสตร์, ประมง, สัตวศาสตร์, พืชสวน,พืชไร่, การจัดการธุรกิจอาหาร, คหกรรมหรือสาขาอื่นๆ ทางด้านอาหารที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ได้
4. สามารถทำงานเป็นกะได้

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
Link สมัครงานในสายงาน Fresh Food และ commercial