คู่มือการแปรรูปพริกปลอดภัย เรื่อง “ซอสพริก”

คู่มือการแปรรูปพริกปลอดภัย เรื่อง “ซอสพริก”

สำหรับศิษย์เก่า และผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการแปรรูปพริกปลอดภัย เรื่อง “ซอสพริก”

ดาวน์โหลด เอกสาร ได้ที่นี้
การแปรรูปพริก