ขอเชิญศิษย์เก่า คณะ ทอ. มก.ฉกส. ทุกรุ่นร่วมงาน “คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ทอ. ครั้งที่ 5”

ขอเชิญศิษย์เก่า คณะ ทอ. มก.ฉกส. ทุกรุ่นร่วมงาน “คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ทอ. ครั้งที่ 5”

สโมสรศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอเชิญศิษย์เก่า คณะ ทอ. มก.ฉกส. ทุกรุ่นร่วมงาน

“คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ทอ. ครั้งที่ 5”

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 24.00 น. ณ มก.ฉกส.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

1.พัชราภรณ์ (หนิง KU61)  086 – 5808420

2. ยุทธกร (ต่าย KU64)  091 – 0644120

 

https://sites.google.com/ku.th/nraihomecomingday/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81