ขอความอนุเคราะห์ศิษย์เก่า ทอ. ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสุงขององค์กร แจ้งชื่อ

ขอความอนุเคราะห์ศิษย์เก่า ทอ. ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสุงขององค์กร แจ้งชื่อ

เรียนศิษย์เก่า คณะ ทอ.
ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจะจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” แก่นิสิตเก่า หน่วยงาน บุคลากร และนิสิต ที่ทำชื่อเสียง คุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาต

จึงขอความอนุเคราะห์ศิษย์เก่า ทอ. ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง แจ้งข้อมูลมาที่คุณยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการศึกษา ที โทรศัพท์/Line ID: 091-0646635 หรือ อีเมล์ yutthakorn51@hotmail.com ภายในวันที่ 15 มิ.ย.2558

โดยแจ้งข้อมูลดังนี้ ชื่อ-สกุล/ตำแหน่งปัจจุบัน/ สังกัด/ รุ่นKU