TCAS รอบ5/2 เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่21-26 กรกฎาคม 2561

TCAS รอบ5/2 เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่21-26 กรกฎาคม 2561

TCAS รอบ5/2 เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่21-26 กรกฎาคม 2561 อย่ารอช้าพลาดไม่ได้แล้วรอบนี้รอบสุดท้ายแล้ว!!!
สมัครออนไลน์ได้ที่ http://misreg.csc.ku.ac.th/…/TCAS…/round5.2/regis2_check.php