King Of Tomato ตามรอย “พ่อ”

King Of Tomato ตามรอย “พ่อ”

King Of Tomato ตามรอย “พ่อ”

ปฐมบทแห่งเส้นทางสายมะเขือเทศ

ระหว่างที่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ประทับอยู่ที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์เมื่อปี 2523 พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรหมูบ้านนางอย-โพนปลาโหล อำเภอเต่างอย จ.สกลนคร ทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นของราษฎร จึงมีพระราชดำริเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา เพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ ที่สำคัญคือ หลังจากพัฒนาแล้ว ชาวบ้านยังสามารถรักษาสภาพความเป็นอยู่และพัฒนาต่อไปได้ด้วยตนเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

มก. King of Tomato ตามรอย’พ่อ’ ปฐมบทแห่งเส้นทางสายมะเขือเทศ

ขอบคุณที่มาจาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์