3 ทีม ‘มก.-มข.’ แชมป์ ประกวดนวัตกรรมอาหาร

3 ทีม ‘มก.-มข.’ แชมป์ ประกวดนวัตกรรมอาหาร

3 ทีม “มก.-มข.” แชมป์ ประกวดนวัตกรรมอาหาร

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังแนบ

มก. คอลัมน์ ยกนิ้วให้ 3 ทีม’มก.-มข.’แชมป์ ประกวดนวัตกรรมอาหาร

ขอบคุณที่มาจาก หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562