สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมเตรียมการเพื่อ Kick off การดำเนินการแผนบูรณาการของพื้นที่นำร่องในภาคอีสาน