รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการ

รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการ

บริษัท ไทยรุ่งเรือง จำกัด (สาขาสกลนคร)
รับสมัครนักวิชาการ 2 ตำแหน่ง
– เงินเดือนระหว่าง 12,000-13,000 บาท
– เบี้ยเลี้ยงออกพื้นที่วันละ 100 บาท (เบิกตามการออกพื้นที่)
– ห้องพัก
– ประกันสังคม
– เสื้อฟอร์มพนักงาน
สนใจสมัครส่ง resume ได้ที่อีเมล supawan.pp@gmail.com