มาตรการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฏหมายการใช้ถนนโดยเคร่งครัด