มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างนวัตกรรมการสอน เน้นสร้างอาชีพได้จริง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างนวัตกรรมการสอน เน้นสร้างอาชีพได้จริง

📌มีข่าวดีมาบอกจ้าาาาาา📌
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างนวัตกรรมการสอน เน้นสร้างอาชีพได้จริง

เปิดแล้ว 3 ชุดวิชาในหลักสูตร (วทบ. ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
👉👉ค่าเล่าเรียน ชุดวิชาละ 14,300 บาท
จบแต่ละชุดวิชาได้ประกาศนียบัตร (20 หน่วยกิต)

1) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม
2) การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง
3) การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจผลิตปุ๋ย

เปิดสอนที่ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
❗️รับสมัครด่วน❗️จำนวนจำกัด หลักสูตรละ 10 คนเท่านั้น
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 ก.ค. 2562
❗️❗️เริ่มเรียน ธันวาคม 2562 นี้ ❗️❗️
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-7391789, 095 – 5302968 (ติดต่อคุณเหมวดี)

สิทธิเศษ📌📌

👉👉ใครๆ ก็เรียนได้ แม้ไม่มีวุฒิการศึกษา
👉👉 สามารถนัดหมายเวลาเรียนกับผู้สอนได้
👉👉 เก็บสะสมหน่วยกิตได้ เรียนครบ 120 หน่วยกิต ได้รับปริญญาตรี