ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 10 ตำแหน่ง 23 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 10 ตำแหน่ง 23 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 10 ตำแหน่ง 23 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์