ประกาศรับสมัครงาน จ้างเหมาบริการรายบุคคล คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประกาศรับสมัครงาน จ้างเหมาบริการรายบุคคล คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประกาศรับสมัครงาน จ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 25 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2565 (ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565)

คุณสมบัติและอัตราจ้างของแต่ละตำแหน่ง  

          (ร่าง)ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการเงินรายได้ (4).pdf – Google ไดรฟ์