บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด รับสมัครสัตวบาลประจำฟาร์มไก่ จังหวัดชลบุรี

บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด รับสมัครสัตวบาลประจำฟาร์มไก่ จังหวัดชลบุรี

สนใจติดต่อสมัครงาน
คุณชลธิชา นิลเนตรบุตร
โทร 038-442300 ต่อ 2360
e-mail: Ktbb.farm@gmail.com

[ download ]