บริษัทแหลมทองสหการ เปิดรับสมัครงาน ประจำปี 2560

บริษัทแหลมทองสหการ เปิดรับสมัครงาน ประจำปี 2560

เปิดรับ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ได้แก่ ธุรกิจปศุสัตว์ ฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มสุกร การผลิตอาหารสัตว์บก อาหารสัตว์น้ำ สายธุรกิจอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารเนื้อไก่แช่เข็ง ผลิตภัณฑ์อาหารไก่ปรุงสุกแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แป้งสาลีทำอาหารและขนมอบ

#นิสิตท่านใดสนใจ รับใบสมัครได้ที่ พี่ต่าย ยุทธกร ณ ห้องธุรการทอ. อาคาร 7 ชั้น 4

กำหนดส่งใบสมัครคืนวันที่ 15 มีนาคม 2560
พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ได้แก่ ทรานต์สคริปผลการเรียน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง