นิสิต ทอ. คว้า รางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยม ในงาน Food Innovation Contest 2018

นิสิต ทอ. คว้า รางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยม ในงาน Food Innovation Contest 2018

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร  ชั้นปีที่ 2 และ 3 นำโดยอาจารย์ ดร. รุ่งกานต์ บุญนาถกร และอาจารย์ ดร. บุศราวรรณ ไชยะ เข้าร่วมประกวดผลิตภัณฑ์ ‘ราเมงอีสาน’ ในงาน Food Innovation Contest 2018 Final Round ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ภายในงาน ProPak Asia 2018
ผลการแข่งขัน ทีมนิสิตได้รับรางวัล โปสเตอร์ยอดเยี่ยม ในตรีม Local Identity to Health Product