คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมงานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมงานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต อาจารย์ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และตัวแทนนิสิต เข้าร่วมงานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ อาคารสัมมนา 3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร