เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS รอบ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS รอบ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ พร้อมทั้งทุนเรียนดี ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 % มากกว่า 500 ทุน  ใน TCAS รอบ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย ในวันที่ 6 ก.พ. – 23 มี.ค. 2563 นี้ 

รายละเอียดการรับสมัคร

สมัครเรียน