ขอแสดงความยินกับ KU 78 เนื่องในโอกาสพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินกับ KU 78 เนื่องในโอกาสพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิตและบัณฑิต KU 78 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 เนื่องในโอกาสพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 1-2 ตุลาคม 2565 ฝึกซ้อมย่อย (มก.ฉกส.)
วันที่ 8 ตุลาคม 2565 ฝึกซ้อมใหญ่ (บางเขน)
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร (บางเขน)