ขอเรียนเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Apps For Education ในระหว่างวันที่ 5 และ 8 พค. 25