ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคคลทั่วไปประจำปี 2560

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคคลทั่วไปประจำปี 2560

ดังแนบ

Download