ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด”อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)”ประจำปี 2560