ขอเชิญร่วม การประกวด แผนธุรกิจเกษตร 4.0 (ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา)

ขอเชิญร่วม การประกวด แผนธุรกิจเกษตร 4.0 (ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา)

ขอเชิญร่วม การประกวด แผนธุรกิจเกษตร 4.0 ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา
ในหัวข้อ “แผนธุรกิจเกษตร 4.0 เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
ในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

ชิงเงินรางวัลพร้อมของที่ระลึกมากมาย (รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท) รับจำนวนจำกัดเพียงประเภทละ 15 ทีมเท่านั้น
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

 

**ประกวดในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์ 042 725 036 หรือ 081 7391 789

 

>>>ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด