ขอเชิญร่วมประกวดปลากัดนนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 19-20 ธันวาคม 2562

ขอเชิญร่วมประกวดปลากัดนนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 19-20 ธันวาคม 2562

การประกวดปลากัดนนทรีอีสาน ครั้งที่ 5
ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
จัดโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ 20 ธันวาคม 2562

ประเภทการประกวด

1. ปลากัดครีบสั้นหางเดี่ยวรวมทุกประเภทสี ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว 4 หุน
2. ปลากัดครีบสั้นฮาฟมูน สองสีขึ้น ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว 4 หุน
3. ปลากัดครีบยาวฮาฟมูนรวมทุกประเภทสี ขนาด 1 นิ้ว 2 หุน
4. ปลากัดครีบยาวหางคู่รวมทุกประเภทสี ขนาด 1 นิ้ว 2 หุน
5. ปลากัดดาวรุ่ง รวมทุกสายพันธฺุ์ ขนาดไม่เกิน 1 นิ้ว 1 หุน

 

เกณฑ์การให้คะแนน
พิจารณาจากการตัดสินของคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิขาดและปลาที่ส่งเข้าประกวดจะนำคืนผู้เข้าร่วมประกวดภายหลังการตัดสิน

 

รางวัลการประกวด
-รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร เงินรางวัล 1,500 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับใบประกาศนียบัตร เงินรางวัล 1,000 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับใบประกาศนียบัตร เงินรางวัล 500 บาท
-รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับใบประกาศนียบัตร

 

ประกวดวันที่ 20 ธ.ค. 2562
ณ บริเวณจุดประกวดคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

เวลา 08.00-12.00 น. ลงทะเบียนประกวด
เวลา 13.30-16.00 น. ตัดสินและมอบรางวัลการประกวด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ผศ.ณรงค์ กมลรัตน์ โทร. 086-029-4499
หรือ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์ 042-725036 หรือ 081-7391789