ขอเชิญร่วมงาน “เปิดบ้านคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (NRAI Faculty’s Open House)” ครั้งที่3

ขอเชิญร่วมงาน “เปิดบ้านคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (NRAI Faculty’s Open House)” ครั้งที่3

ขอเชิญร่วมงาน “เปิดบ้านคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (NRAI Faculty’s Open House)” ครั้งที่3
👉วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561 👈  เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนของคณะฯ                      ผ่านกิจกรรมหลากหลายอย่าง อาทิ กิจกรรมนำชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ฟาร์มพืช ฟาร์มสัตว์ และร่วมชมการจัดแสดงผลงานวิจัยของคณะฯ เป็นต้น ซึ่งงานจัดตลอดทั้งวันคะ
คุณครู หรือน้องๆโรงเรียนไหนสนใจมา สามารถติดต่อเข้ามาได้เที่เบอร์ 085-7421609(ขนิษฐา)