ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Genstat, ASeaml,BMS

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Genstat, ASeaml,BMS

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Genstat, ASeaml,BMS
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ สำหรับสถาบันการศึกษา
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 15.00 น. ณ. อาคาร 7 ห้องสว่างแดนดิน
ผู้ประสงค์เข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ http://www.biosci.global/event-en/free-workshop-kucsc/

Download