ขอเชิญประกวดไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 13 ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14

ขอเชิญประกวดไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 13 ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14

ขอเชิญกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ส่งไก่พื้นเมืองเข้าประกวด
ในงาน
การประกวดไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 13 ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
จัดโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

 

ประเภทการประกวด
1.ไก่เหลืองหางขาว (เพศผู้)
2. ไก่ประดู่หางดำ (เพศผู้)
3. ไก่อ้วน (เพศผู้)
4. ไก่อ้วน (เพศเมีย)
5. ไก่คละสี ไก่ชี, ไก่แดง (เพศผู้)

ชิงเงินรางวัลและใบเกียรติบัตร ดังนี้ 
*รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท
*รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท
*รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท
**กรณีที่ไก่ตัวใดได้รับรางวัลซ้ำ จะขอสงวนสิทธิ์ให้ได้รับเฉพาะรางวัลแรกเท่านั้น

ประกวดววันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ลานประกวดคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
-เริ่มลงทะเบียน เวลา 07.00-09.00 น. (รับใบสมัครหน้างานเท่านั้น)

รับจำนวนจำกัด 20 ตัว/ประเภทการประกวดเท่านั้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
รศ.ดร.กานดา ล้อแก้วมณี โทร. 086 789 9250
คุณอัญชัน ไตรธิเลน โทร. 081 768 8704
หรือ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์ 042-725036 หรือ 081-7391789