ขอเชิญประกวดแคคตัสและไม้อวบน้ำ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

ขอเชิญประกวดแคคตัสและไม้อวบน้ำ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

โครงการประกวดแคคตัสและไม้อวบน้ำ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับชมรมกระบองเพชรและไม้อวบน้ำแห่งประเทศไทย และสำนักพิมพ์บ้านและสวน จัดประกวดแคคตัสและไม้อวบน้ำ
ในงานงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 14 ประจำปี 2562
ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

การประกวดกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 5 ประเภท รวมเป็น 15 ประเภท ๆ ละ 3 รางวัล
รางวัลยอดเยี่ยมของงาน Best of show 1 รางวัล และรางวัล Popular Vote อีก 1 รางวัลรวมเป็น 17 รางวัล ดังนี้

 

1.1 แอสโตรไฟตัม (Astrophytum) แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ A. asterius (ขนาดเล็ก), A. asterius (ขนาดใหญ่), A. myriostigma, Astrophytum V-shape และ Astrophytum รวม

 

1.2 ยิมโนคาไลเซียม (Gymnocalycium) แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ Gymnocalycium (ด่าง-เหลือง), Gymnocalycium (ด่าง-แดง), Gymnocalycium LB2178 และลูกผสม, Gymnocalycium (กอ) และ Gymnocalycium รวม

 

1.3 ไม้อวบน้ำ แบ่งเป็น 5 ประเภทคือ อะโลหรือหางจระเข้ (Aloe), ยูโฟร์เบีย (Euphorbia), ฮาโวร์เทีย (Haworthia), กุหลาบหิน (Echevieria, Kalanchoe และสกุลใกล้เคียง) และเบ็ดเตล็ด

 

รางวัลการประกวดแต่ละประเภท
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 300 พร้อมใบเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 200 พร้อมใบเกียรติบัตร
รางวัล Best of show ของงาน เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบเกียรติบัตร
รางวัล popular vote รับใบเกียรติบัตร

 

เกณฑ์การประกวด
– ประเภทการประกวด อาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจมิแจ้งล่วงหน้า ขึ้นกับพรรณไม้ที่ส่งประกวดหน้างานและการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นหลัก
– เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากความสมบูรณ์ของพรรณไม้ ความยากง่ายในการปลูกเลี้ยง และความสมดุลของทรงต้นกับภาชนะปลูก
– ผลการตัดสิน ถือเป็นสิทธิขาดของคณะกรรมการ

 

ประกวดวันที่ 24 ธันวาคม 2562
ณ ลานประกวดคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

-รับลงทะเบียนไม้ประกวดตั้งแต่ เวลา 8.00-11.00 น.
-กรรมการเริ่มตัดสินในช่วง เวลา 13.00-17.00 น.
-ประกาศผลและมอบรางวัล เวลา 18.00-19.00 น.
-พรรณไม้ที่ส่งประกวดทั้งหมดจะจัดแสดงถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่
ดร.หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์ โทร. 093-9159615
หรือ สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
โทร.042-725036 หรือ โทร.081-7391789