ขอเชิญชม การประกวดควายงามสกลนคร ครั้งที่ 1 งานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14

ขอเชิญชม การประกวดควายงามสกลนคร ครั้งที่ 1 งานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ
กลุ่มเครือข่ายคนรักษ์ควายจังหวัดสกลนคร

และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอเชิญชม การประกวดควายงามสกลนคร ครั้งที่ 1

ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14
ประกวดในวันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ชิงโล่รางวัล พร้อมใบเกียรติบัตร
และเงินรางวัลรวมมากกว่า 42,000 บาท

ชิงชัย 6 รุ่น ดังนี้

1.รุ่นฟันน้ำนม เพศผู้
2.รุ่นฟันน้ำนม เพศเมีย
3.รุ่นฟันแท้ 1-2 คู่ เพศผู้
4.รุ่นฟันแท้ 1-2 คู่ เพศเมีย
5.รุ่นฟันแท้ 3 คู่ ขึ้นไป เพศผู้
6.รุ่นฟันแท้ 3 คู่ ขึ้นไป เพศเมีย

 

รางวัลการประกวด ทุกประเภท
-รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศ ใบเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โล่เกียรติยศ ใบเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โล่เกียรติยศ ใบเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร โทร.082 842 5697
นายโอบะ ลาสุด ผู้ประสานงานคนรักษ์ควายจังหวัดสกลนคร โทร.088 584 2744
ผศ.ดร.ธีระยุทธ จันทะนาม อาจารย์ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร โทร.081 040 9783
หรือ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเกษตร โทร. 042 725 036 หรือ โทร.081 739 1789