การสรรหาคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

การสรรหาคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

รับชมการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการ

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารบริหาร ตามลิงก์ที่แนบด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

https://drive.google.com/drive/folders/1dWAWiAfq-N2x8MuOzIyqWj8qDQmqs5mA