โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobility for Students (AIMS) (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1-2)

โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobility for Students (AIMS) (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1-2)

ข่าวดีสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1-2 เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
เข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobility for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

# รับสมัครนิสิตจำนวน 1 คน
คัดเลือกนิสิตโดยวิธีสัมภาษณ์
หมดเขตรับสมัคร 26 ก.พ.59
สอบถามรายละเอียดที่พี่ยุทธกร น่ะครับ 042-725036

รายละเอียดและใบสมัคร [ download ]