เปิดรับสมัคร สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตร วท.บ.ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เปิดรับสมัคร สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตร วท.บ.ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โอกาสดีๆ มาอีกแล้ววว 💚💚

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัคร สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตร วท.บ.ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสร้างนวัตกรรมการสอนที่เน้นอาชีพได้จริง

เปิดสอน 4 ชุดวิชาด้วยกัน คือ

1. การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง

2. การเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย

3. การผลิตผักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

4. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์สวยงาม

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลสมัครได้ที่ลิงก์นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 081-739-1789
สำนักงานเลขานุการคณะ ทอ.