ประชาสัมพันธ์ ด่วน!!! ทุน ASEAN International Mobility for Student (AIMS)

ประชาสัมพันธ์ ด่วน!!! ทุน ASEAN International Mobility for Student (AIMS)

ประชาสัมพันธ์ ด่วน!!!
ทุน ASEAN International Mobility for Student (AIMS)
1. หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
2. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น.
3. หลักฐานการสมัครเรื่องผลภาษาอังกฤษ สามารถใช้ผลสอบ TOEIC ได้ แต่หากนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ไม่สามารถส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษได้ก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 จะถูกตัดสิทธิ์ทันที

 

Download