ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “Hokkaido University President’s Fellowship 2016”