ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ทุนพัฒนานิสิตเพื่อเป็นอาจารย์และบุคลากร

ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ทุนพัฒนานิสิตเพื่อเป็นอาจารย์และบุคลากร

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนานิสิตเพื่อเป็นอาจารย์และบุคลากร มก.ฉกส. จำนวน 1 ทุนการศึกษา นั้น
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเข้าคัดเลือกทุนการศึกษา โดยวิธีสัมภาษณ์ ดังนี้

รายชื่อ
[ download ]