ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุนเพชรพระพิรุณ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุนเพชรพระพิรุณ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุนเพชรพระพิรุณ ประจำปีการศึกษา 2559
สอบข้อเขียน วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวม (2-302) เวลา 16.30-17.30 น

[ download ]