ประกาศรายชื่อนิสิต เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา คณะ ทอ. ประจำปี 2558

ประกาศรายชื่อนิสิต เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา คณะ ทอ. ประจำปี 2558

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรรมเกษตร ได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2558 แล้วนั้น ทางคณะจึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา และขอให้นิสิตเข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ในวันพุธ ที่ 2 ก.ย.2558 – วันพฤหัสบดี ที่ 3 ก.ย. 2558 ตามวันและเวลาข้างต้น

รายชื่อนิสิต [ download ]