ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษา จากกองทุนพัฒนานิสิตเพื่อเป็นอาจารย์และบุคลากร

ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษา จากกองทุนพัฒนานิสิตเพื่อเป็นอาจารย์และบุคลากร

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนานิสิตเพื่อเป็นอาจารย์และบุคลากร มก.ฉกส. จำนวน 1 ทุนการศึกษา นั้น
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุนการศึกษา ดังนี้

1) นายภานุพงศ์ บ้านกลาง

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารายงานตัว ณ สำนักงานคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ในระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และต้องเข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่
สำนักงานคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์ 042-725036
มือถือ 091-0646635

ประกาศ [ download ]