ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1

ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1

รับสมัครนิสิต ทอ. ชั้นปีที่ 1 เพื่อเข้าคัดเลือกรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน 2 คน

คุณสมบัตินิสิตดังนี้

1) เป็นผู้ที่เทิดทุนสถาบันพรมหากษัตริย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากเกษตรศาสตร์หรือศาสตร์แห่งแผ่นดิน ที่ได้ศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริ เพื่อสนองคุณผืนแผ่นดินไทย
2) เป็นนิสิตชั้นปีที่่ 1 (รหัส 57)
3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
4) เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
5) มีความประพฤติดี
6) ไม่เป็นผู้ที่่ได้รับทุนการศึกษาอื่น อยู่หลังจากได้รับทุนนี้

นิสิตที่มีคุณสมบัติข้างต้น สามารถสมัครได้ ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558
ส่งใบสมัครที่ สำนักงานคณบดี ทอ. (พี่ยุทธกร) โทรศัพท์ 042-725036 ภายในวันและเวลาราชการ

สัมภาษณ์นิสิต วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.

ใบสมัคร [ download ]