ทุนการศึกษา อายิโนะโมะโต๊ะ ให้ทุนต่อเนื่อง ปีละ 60,000 บาท

ทุนการศึกษา อายิโนะโมะโต๊ะ ให้ทุนต่อเนื่อง ปีละ 60,000 บาท

ด้วยทุนมูลนิธีอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ที่มีผลการเรียนดี เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยในคณะ ทอ. นิสิตในหลักสูตรที่สามารถรับทุนได้ ได้แก่
นิสิตชั้นปีที่ 1-3 ของหลักสูตร
-เทคโนโลยีการอาหาร
-อาหารปลอดภัยและโภชนาการ

ให้ทุนต่อเนื่อง ปีละ 60,000 บาท จนจบการศึกษา
และได้มีโอกาศไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับทางบริษัท

นิสิตท่านใดที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าว ส่งใบสมัครได้ที่งานกิจการนิสิต อาคารสถานพยาบาล
**ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560**

ใบสมัครและรายละเอียด [ download ]