ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น
ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง) ตั้งแต่ วันที่ 3 เม.ย. – 19 พ.ค.60
ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.grad.ku.ac.th โดยทางคณะฯ ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต
ตามโครงการ “ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา”
สามารถดาวโหลดใบสมัครทุนการศึกษาและรายเอียดเกี่ยวกับได้ตามเอกสารแนบ
และส่งเอกสารการสมัครทุนได้ที่ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7) ชั้น 4 ธุรการคณะทอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 085-7421609 (คุณนิศารัตน์)

 

Download