ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) ประจำปี 2563 เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาวกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ณ University of Tsukuba เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563

สำหรับน้องๆที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 25 ก.พ. 63 

**ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งเอกสารการสมัครได้ที่ คุณธัญญลักษณ์ (พี่ส้ม) ห้องบริการนิสิต คณะ ทอ. อาคาร 21 ห้อง 21-201

สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 085-7421609, 095-5048479

รายละเอียดของทุน AIM

ใบสมัคร