ขยายเวลารับสมัคร “โครงการทุนไผ่ลอดกอ” ประจำปีการศึกษา 2558

ขยายเวลารับสมัคร “โครงการทุนไผ่ลอดกอ” ประจำปีการศึกษา 2558

ขยายเวลารับสมัคร “โครงการทุนไผ่ลอดกอ” ประจำปีการศึกษา 2558

คุณสมบัติผู้สมัคร : จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุน : จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหอพักตลอด 4 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ [ download ]