ขอเชิญร่วมประกวด และเสวนา “สุดยอดน้ำเม่าพร้อมดื่ม จังหวัดสกลนคร”

ขอเชิญร่วมประกวด และเสวนา “สุดยอดน้ำเม่าพร้อมดื่ม จังหวัดสกลนคร”

การประกวด
สุดยอดน้ำเม่าพร้อมดื่ม จังหวัดสกลนคร
ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ณ เวทีกลางเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00-16.00

 

ชิงเงินรางวัลและใบเกียรติบัตร
-รางวัลที่ 1 สุดยอดน้ำเม่าพร้อมดื่ม เงินรางวัล 2,000 บาท
-รางวัลที่ 2 น้ำเม่าพร้อมดื่มยอดเยี่ยม เงินรางวัล 1,500 บาท
-รางวัลที่ 3 น้ำเม่าพร้อมดื่มดีเด่น เงินรางวัล 1,000 บาท
-รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลละ 500 บาท

เงื่อนไขการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำเม่า
2. น้ำเม่าบรรจุขวดพร้อมดื่ม เปอร์เซ็นต์เม่าไม่ต่ำกว่า 30% ไม่กำหนดสีเม่า
3. ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการฆ่าเชื้อบรรจุขวดมีฉลาก และเครื่องหมาย อย.
4. เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากรสชาติ คุณภาพโดยรวมของน้ำเม่า ลีลาการนำเสนอ บรรจุภัณฑ์ และต้นทุน

ชม ชิม ช็อป นิทรรศการ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเม่า และน้ำเม่าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

 

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนา แลกเปลียนองค์ความรู้และสถานการณ์หมากเม่าในจังหวัดสกลนคร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณสิรินาฎ เนติศรี โทร. 061-226-6595
หรือ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์ 042-725036 หรือ 081-7391789