อยากปรึกษาอาจารย์ค่ะ คือ วุฒิทรัพยากรเกษตรชีวภาพ นำไปสมัครสอบครู

คำถามทั้งหมดอยากปรึกษาอาจารย์ค่ะ คือ วุฒิทรัพยากรเกษตรชีวภาพ นำไปสมัครสอบครู
admin Staff asked 9 ปี ago

สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์นิตย์ศรีที่เคารพรัก ดิฉันเป็นศิษญ์เก่า ทอ.เกษตร รุ่น KU 62 ตอนนี้มีปัญหา อยากปรึกษาอาจารย์ค่ะ คือ วุฒิทรัพยากรเกษตรชีวภาพ นำไปสมัครสอบครู (เรียนวิชาชีพครูแล้ว) แต่ทาง อ.ก.ค.ศ. (สพม.ุอบล) ที่รับสมัครไม่เปิดสาขานี้ และไม่ยอมให้สมัคร ทั้งๆที่ ก.ค.ศ.ก็รับรองคุณวุฒิเราแล้ว เราต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ (ปัญญาของเพื่อนค่ะ) แต่ดิฉัน ใช้วุฒินี้สมัครสอบเมื่อ 2 ปีก่อนนั้นได้ และตอนนี้ได้บรรจุเป็นครูเรียบรอยแล้วค่ะ แต่ตอนนั้นที่ไปสมัครสอบวุฒิเรานี้ก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะ แต่ก็ใช้ transcip ที่เป็นภาษาไทยไปสมัคร ตรวจสอบตามรายวิชา ก็เลยสมัครได้ แต่ ปี 2554 มีเพื่อนที่ไปสมัครมีปัญหา รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

1 Answers
admin Staff answered 9 ปี ago

สามารถร้องเรียนได้โดยตรงที่ ก.พ. ค่ะ