ประเภทข่าว
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสโมสรศิษย์เก่า
ที่ปรึกษาออนไลน์
ประกันคุณภาพ
วิชาการ
ข่าวนิสิต
 
 
 
  ประเภทข่าว - ประกันคุณภาพ
  ทั้งหมด 4 เรื่อง
no. หัวข้อข่าว
1  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทำความเข้าใจร่วมกันด้านงานประกันคุณภาพ : ตัวบ่งชี้สาขาวิชา (293) 2014-03-13 07:45:54
2  ขอเชิญเข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2556 (286) 2013-06-28 10:24:09
3  ตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะ ทอ. วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องพรรณานิคม อาคาร 7 (287) 2012-06-22 17:51:16
4  ตรวจประกัน (287) 2012-03-27 16:29:44
 
   
 
 
 
 
พบปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ อ.ภานุวัฒน์   
โทร : 081-670-7743, MSN : khumpeerawat@hotmail.com