ประเภทข่าว
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสโมสรศิษย์เก่า
ที่ปรึกษาออนไลน์
ประกันคุณภาพ
วิชาการ
ข่าวนิสิต
 
 
 
ประเภทข่าว  ที่ปรึกษาออนไลน์
หัวข้อข่าว  ขอพบนิสิตในที่ปรึกษาของ อ.วิมลนันทน์ กันเกตุ ชั้นปีที่ 2-4
  ขอให้นิสิตในที่ปรึกษาของ อ.วิมลนันทน์ กันเกตุ ชั้นปีที่ 2-4 มาพบอาจารย์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ.2557 พร้อมด้วยตารางเรียน และตารางสอบของภาคต้น ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้อาจารย์ตรวจสอบข้อมูลก่อนอนุญาตลงทะเบียนเรียนค่ะ โดยสามารถตรวจสอบวัน และเวลาว่างของอาจารย์ได้จากตารางสอนหน้าห้องพัก โดยสามารถขียนนัดวันเวลาในตารางนัดหมายหน้าห้องพัก หรือโทรศัพท์มานัดหมายเวลาล่วงหน้าค่ะ
  2014-08-18 16:06:34
 
 
  ประเภทข่าว - ที่ปรึกษาออนไลน์
  ทั้งหมด 17 เรื่อง
no. หัวข้อข่าว
1  ขอพบนิสิตชั้นปีที่ 2 ในที่ปรึกษา อ.ดร.พรทิพย์ ศรีมงคล (354) 2016-08-09 12:36:30
2  ขอพบนิสิตในที่ปรึกษาของอาจารย์ศุภาวรรณ (343) 2016-08-04 23:18:33
3  ขอพบนิสิตในที่ปรึกษาของ อ.วิมลนันทน์ กันเกตุ ชั้นปีที่ 1-4 (327) 2016-01-15 09:11:20
4  ขอพบนิสิตในที่ปรึกษาของ อ.วิมลนันทน์ กันเกตุ ชั้นปีที่ 2-4 (335) 2015-08-18 16:34:50
5  Home Room นิสิต วท.บ. (สัตวศาสตร์) (331) 2015-04-30 11:43:40
6  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขต (329) 2015-03-18 09:26:27
7  ขอพบนิสิตในที่ปรึกษาของ อ.วิมลนันทน์ กันเกตุ ชั้นปีที่ 1-3 (12) 2015-01-20 16:27:08
8  ขอพบนิสิตในที่ปรึกษา อ.ชื่นจิต แก้วกัญญา (ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรทรัพยากรเกษตร) (337) 2014-11-14 10:04:38
9  ขอพบนิสิตในที่ปรึกษาของ อ.วิมลนันทน์ กันเกตุ ชั้นปีที่ 2-4 (8) 2014-08-18 16:06:34
10  ขอให้นิสิตในที่ปรึกษาของ อ.วิมลนันทน์ กันเกตุ ชั้นปีที่ 2-4 (321) 2013-06-06 15:50:02
11  อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ประจำปี 2556 (303) 2013-05-26 21:47:19
12  Home Room อาจารย์เพื่อพัฒนานิสิตคณะทอ. (304) 2013-05-20 11:12:24
13  ขอพบนิสิตในที่ปรึกษาชั้นปีที่ 2-4 ของ อ.วิมลนันทน์ กันเกตุ (302) 2012-11-05 15:40:06
14  นิสิตในที่ปรึกษาของ อ.ดร.เจษฎา ทุกคน ขอให้มาพบเพื่อการอนุญาตลงทะเบียน (5) 2011-11-21 10:00:31
15  โครงการกลุ่มเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพัฒนานิสิต สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2553 (306) 2010-07-28 11:32:28
16  นิสิตในความดูแล อ.ชื่นจิต แก้วกัญญา เปิดเทอมใหม่ขอให้รายงานตัว (5) 2010-05-26 10:29:24
17  แจ้งข้าว นิสิตในความดุแล อ.ชื่นจิต แก้วกัญญา (302) 2010-01-18 16:14:49
 
   
 
 
 
 
พบปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ อ.ภานุวัฒน์   
โทร : 081-670-7743, MSN : khumpeerawat@hotmail.com